• Family Group - Social Media

Terapia logopedyczna

Celem terapii logopedycznej jest wspomaganie wymowy dzieci poprzez ćwiczenia słuchu fonematycznego i fonetycznego oraz usprawniające narządy mowy. Logopeda prowadzi, oprócz pracy indywidualnej z dzieckiem, stałe konsultacje z rodzicami, których celem jest uwrażliwianie rodziców na prawidłowe wybrzmiewanie głosek, prawidłowy oddech i dbanie o sprawność aparatu mowy ich dziecka. Rodzice otrzymują również proste i praktyczne wskazówki do prowadzenia pracy z dzieckiem w domu po to, by terapia była jak najbardziej efektywna. Istotne jest również nakierowanie uwagi rodziców na kontrolę wymowy ich dzieci.