• Family Group - Social Media

Terapia integracji sensorycznej

Jeżeli Twoje dziecko wykazuje:

 • Nadmierną wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch.
 • Ma zbyt małą wrażliwość/reaktywność na stymulację sensoryczną,
 • Zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej,
 • Trudności z koncentracją, impulsywność,
 • Problemy z koordynacją,
 • Opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce,
 • Słaba organizacja zachowania,
 • Niskie poczucie własnej wartości.

To być może ma zaburzoną integrację sensoryczną. Dziecko z zaburzoną integracją sensoryczna może być odbierane jako leniwe, znudzone, bez motywacji, uparte. Nie znając przyczyny takiego zachowania rodzice mogą się obwiniać. Sytuacja tak sprzyja rozwojowi napięcie w rodzinie, niskiemu poczuciu wartości dziecka oraz poczuciu bezsilności.

Praca z dzieckiem poprzedzona jest konsultacją z rodzicami.

Po stwierdzeniu przypuszczenia zaburzenia integracji sensorycznej przeprowadzona jest diagnoza. Koszt diagnozy wynosi 300,00 zł i odbywa się w cyklu 4 do 5 spotkań.

Diagnoza przedstawiana jest rodzicowi również w formie pisemnej. Każdorazowo zawarte są w niej wskazówki do pracy w domu, w szkole oraz ewentualnie do prowadzenia terapii.

Terapia pedagogiczna

Celem terapii jest wspomaganie funkcji rozwojowych w zakresie analizy i syntezy wzrokowej, analizy i syntezy słuchowej, koordynacji wzrokowo –słuchowo –ruchowej, orientacji przestrzennej, małej i dużej motoryki.

Przed rozpoczęciem terapii dokonywana jest diagnoza, która wyznacza kierunek pracy z dzieckiem.

Terapia skierowana jest do dzieci:

 • w wieku 6 lat z grupy ryzyka dysleksji
 • u których występują specyficzne trudności w uczeniu się
 • ze diagnozowaną dysleksją rozwojowych

Ważnym elementem pracy terapeutycznej jest współpraca z Rodzicami. W związku z tym mają oni możliwość:

 • odbywania stałych konsultacji z terapeutą
 • uczestnictwa w zajęciach

Podstawą pracy są pomoce oraz autorskie materiały dydaktyczne pozwalające na aktywizowanie wszystkich funkcji rozwojowych, w tym integracji sensorycznej. Z uwagi na współwystępujące problemy emocjonalne u Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, terapeuci w swojej pracy kładą duży nacisk na pracę psychoedukacyjną.

Kontakt:

sekretariat : 516-890-460

Julita Michalak  neurologopeda, trener integracji sensorycznej- tel. 509-979-476

Jolanta Kowalczyk trener integracji sensorycznej, nauczyciel terapii pedagogicznej