• Family Group - Social Media

Szkolenia dla rodziców

Szkolenia te kierujemy do tych, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje relacje z własnym dzieckiem, doświadczają problemów i trudności w relacjach interpersonalnych z innymi i chcą je efektywnie rozwiązywać. Kierujemy je do rodziców, którzy chcą wspierać swoje dziecko w sytuacjach społecznych, jak również napotykają na trudności w wychowaniu swoich dzieci. Uczestnicy tych szkoleń będą:

  • mieli bardziej adekwatne podejście do rozwiązywania trudności,
  • bardziej świadomi przyczyn własnych reakcji
  • dostrzegać zachowania swoje i innych w szerszym kontekście,
  • rozpoznawać przyczyny i konsekwencje różnych reakcji swoich, innych dorosłych i dziecka,
  • wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie reakcji sprzyjających rozwiązywaniu problemów
  • używać metod ułatwiających funkcjonowanie dziecka w grupie społecznej w tym dziecka z problemami.

Szkolenia te w zależności od tematyki trwają od 12 godzin do 20 i mogą być realizowane w etapowo przez dwa lub trzy dni.

Ceny zależne są od tematyki warsztatu i ilości uczestników.

Kontakt:
Elżbieta Kozłowska, psychoterapeuta – tel. 510-168-478