• Family Group - Social Media

Socjoterapia i psychoedukacja

Grupy socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Adresatami tych grup są dzieci i młodzież:

 • z zaburzeniami emocjonalnymi, wycofane,
 • posiadające nieadekwatną samoocenę
 • wykazujące trudności w budowaniu kontaktu z innymi
 • wykazujące buntownicze reakcje
 • wykazujące inne niepokojące problemy
 • z nadpobudliwością psychoruchową,
 • z zespołem ADHD,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • z zespołem Aspergera,
 • ze specyficznymi trudnościami w nauce,

Zapis do grupy rozpoczynamy od konsultacji z rodzicami, ewentulanie w zależności od problemu i wieku dziecka spotkania dziecka z socjoterapeutą  lub psychoterapeutą po to, by uzyskać informację o problemach dziecka oraz o przyczynach ich powstawania. Ilość tych spotkań to najczęściej od 1 do 5. Każde spotkanie trwa 50 minut. Rodzic otrzymuje na ostatnim spotkaniu informację o celu i rodzaju pracy z dzieckiem tj  czy należy podjąć oddziaływanie:

 • psychoedukacyjne,
 • socjoterapeutyczne
 • czy też pracę w zakresie psychoterapi indywidulanej

W toku pracy grupy psychoedukacyjnej i socjoterapeutycznej rodzice otrzymują informacje o sposobie funkcjonowania dziecka w trakcie zajęć oraz efektach uzyskiwanych w ich toku. Jednorazowe konsultacje w trakcie trwania zajęć  są nieodpłatne.

Spotkania grupy odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 90 minut.

Ilość dzieci w grupie nie może przekraczać 10 osób. W grupie pracuje 1 lub dwóch socjoterapeutów.

Koszt konsutacji 100zł

Czas trwania konsultacji 50 minut.

Kontakt:

sekretariat: tel. 516-890-460

Elżbieta Kozłowska, psychoterapeuta – tel. 510-168-478

Katarzyna Kaczmarek socjoterapeuta – tel. 509- 322-804

Monika Rodewald socjoterapeuta – tel. 604-515-130