• Family Group - Social Media

Psychoterapia dla dorosłych

METODY PRACY TERAPEUTYCZNEJ

W leczeniu zaburzeń emocjonalnych stosujemy pragmatyczną psychoterapie psychodynamiczną — z uwzględnieniem farmakoterapii. W pracy terapeutycznej indywidualizujemy techniki psychoterapeutyczne w zależności od mechanizmów obronnych pacjenta i jego problemów.

Sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45 – 50 minut. W zależności od problematyki pacjenta, podejmuję formę psychoterapii ekspresywną lub podtrzymującą.

Forma ekspresywna oparta jest na analizie nieświadomości pacjenta.

Forma podtrzymująca sprowadza się do poradnictwa i psychoedukacji, skupiając się na redukcji jego niepokoju i adaptacji do określonej sytuacji bez zasadniczej zmiany osobowości.

SKUTECZNOŚĆ 

W odróżnieniu od innych metod terapeutycznych, psychoterapia psychodynamiczna obejmuje leczeniem bardzo szerokie spektrum psychopatologii, uwzględniając Międzynarodową Klasyfikację Chorób (ICD-10, DSM – V).

Wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu: zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych oraz innych złożonych trudności emocjonalnych. Skuteczność terapii potwierdzona jest oraz weryfikowana wieloletnimi badaniami naukowymi, z których wynika, że praca skoncentrowana jest nie tylko na redukcji objawów, ale również zakłada podstawowe zmiany w zakresie funkcjonowania społecznego i interpersonalnego.

OFERTA PSYCHOTERAPII DLA DOROSŁYCH

Z psychoterapii prowadzonej w nurcie psychodynamicznym mogą skorzystać praktycznie wszyscy. Jest ona adekwatną metodą leczenia osób, które cierpią z powodu np:

 • zaburzeń lękowych (np. napady paniki, stany lękowe, fobie),
 • dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle w klatce piersiowej, migreny, bóle żołądka, problemy dermatologiczne),
 • innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne),
 • problemów seksualnych (np. przedwczesny wytrysk, anorgazmia),
 • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń osobowości (np. narcystyczne, borderline),
 • problemów ze snem (np. bezsenność, koszmary nocne),
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia).

Psychoterapia psychodynamiczna jest również odpowiednia dla osoby, która cierpi z powodu:

 • trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich,
 • braku satysfakcji z życia,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • trudności w utrzymaniu, stabilnych satysfakcjonujących relacji z innymi.

Dzięki psychoterapii możliwe jest uzyskanie wglądu w wewnętrzne konflikty i zrozumienie siebie, co jest pierwszym krokiem w kierunku przemiany.

O formie psychoterapii czy podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego decydujemy po odbyciu kilku (2 – 3) wstępnych konsultacji diagnostycznych.

Czas trwania psychoterapii jest różny i zależy od wielu czynników.

Kontakt:
Elżbieta Kozłowska, psychoterapeuta – tel. 510-168-478