• Family Group - Social Media

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne kierowane są do:

1. Osób dorosłych, które borykają się z różnorodnymi trudnościami natury:

 • emocjonalnej i nerwicowej (lękowość, bezsenność, natręctwa i kompulsje);
 • psychosomatycznej (alergia, astma, uporczywe bóle, nadciśnienie);
 • egzystencjonalnej (samotność, poczucie braku sensu życia, myśli samobójcze);
 • przeżywają kryzys życiowy (podjęcie roli człowieka dorosłego, kryzys wieku średniego, rozwód, utrata bliskiej osoby, choroba somatyczna)
 • depresja;
 • zaburzenia osobowości.

2. Młodzieży i ich rodziców, którzy są zaniepokojeni trudnościami swojego dziecka tj.:

 • trudnościami w relacjach w grupie rówieśniczej;
 • problemy adaptacyjne;
 • specyficzne trudności w nauce;
 • niekontrolowane wybuchy gniewu;
 • wycofanie z aktywności;
 • niechęć chodzenia do szkoły;
 • nadmierna lękliwość;
 • czy  jakiekolwiek inne natury emocjonalnej czy edukacyjnej.

3. Dzieci od 8 miesiąca życia, których opiekunowie zaniepokojeni są aktualnym poziomem rozwoju dziecka. Obserwują sygnały, które mogą świadczyć o zaburzeniach i opóźnieniu w rozwoju.

Koszt jednorazowej konsultacji wynosi 100zł

czas trwania 50 minut.