Terapia relacji rodzic-dziecko

Tę formę pracy z rodziną kierujemy do tych, którzy chcą adekwatnie reagować na problemy swojego dziecka i w bezpośredniej relacji z nim rozwijać swoje umiejętności wychowawcze. Taka forma pozwala na uczenie się otwartości w kontakcie, a odbywana w obecności psychoterapeuty pozwala na :

  • uczenie się wyrażania siebie,
  • konstruktywne wzajemne dyskusje o problemach,
  • rozumienie wzajemnych trudności w relacjach,
  • poszukiwanie rozwiązań dla trudnych konfliktowych sytuacji,
  • dostrzeżenie wzajemnych problemów

Przed podjęciem takiej formy pracy odbywają się najpierw konsultacje z rodzicami oraz z samym dzieckiem.

Spotkania z rodzicami i dzieckiem odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 50 minut. Koszt za jedną sesję wynosi 100,00zł.

Sesja terapii dla rodziców od 45 -50 min. – 100 zł

Sesja terapii całej rodziny 90 min.- 200 zł

Terapia pedagogiczna /indywidualna od 45  do 60 min. – 50 – 70 zł

Terapia psychologiczna /indywidualna/- 50 min. – 100 zł

Kontakt:
Elżbieta Kozłowska, psychoterapeuta – tel. 510-168-478