Psychoterapia dzieci

Prowadzimy psychoterapię dzieci od 4 roku życia w paradygmacie psychodynamicznym.
Oferujemy pomoc w następujących trudnościach:

  • zaburzenia zachowania (agresywność, częste i gwałtowne napady złości, systematyczne przekraczanie norm społecznych, poważne niszczenie własności, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, zachowania opozycyjno – buntownicze),
  • nadpobudliwość psychoruchowa,
  • zaburzenia emocjonalne (nadmierna lękliwość, płaczliwość, fobie, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami, milczenie, zaniżona samoocena),
  • urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne),
  • zachowania autoagresywne,
  • zaburzenia jedzenia,
  • trudności w przedszkolu czy szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja).

Kontakt:
Joanna Łukasik-Figurska, psycholog, pedagog, psychoterapeuta – tel. 602-150-170