• Family Group - Social Media

Strona główna

Poradnia jest ośrodkiem działającym od 2007 roku. Swoją ofertę kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach pracy psychoterapeutycznej zatrudniamy psychoterapeutów i socjoterapeutów stosujących system pracy bazujący na podejściu psychodynamicznym opartym o paradygmat psychoanalityczny. Posiadają oni dyplomy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego- szkoły rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne uprawniające do pracy psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej i psychoedukacyjnej. W ramach pracy psychologicznej i pedagogicznej zatrudniamy psychologów i terapeutów z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi posiadających stosowne kwalifikacje pedagogiczne i psychologiczne. Praca zespołu opiera się o jednolity sposób myślenia o edukacji i rozwoju, gdzie wzajemna wymiana doświadczeń pozwala permanentnie doskonalić warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą.